Tüketici Hakları & Mesafeli Satış Sözleşmesi | irenovo | Yenilenmiş telefon, tablet, notebook model ve fiyatları

Tüketici Hakları & Mesafeli Satış Sözleşmesi

 

MADDE 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI:

SATICI:

Ünvanı: IRENOVO Bilişim Teknoloji ve Sistemleri A.Ş.
Adresi: Acıbadem Mh, Çeçen Sokak No:25/A Akasya Evleri A Kule Blok K:22 D:107 Üsküdar-İstanbul 
Vergi Dairesi / No: Üsküdar VD / 480 093 2232
Web adres: https://irenovo.com
E-posta: info@irenovo.com
Telefon numarası: 0532 255 24 88


ALICI:
Adı/Soyadı (varsa) Ünvanı:
{Firstname}
Fatura Adresi: {InvoiceAdress}

Teslim Alacak Kişi: {DeliveryName}
Teslimat Adresi:
{DeliveryAdress}
Vergi Dairesi-No:
{TaxOffice} - {TaxNo}
Telefon Numarası: {Phone}
E-posta: {Email}

 

 

MADDE 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU:
İşbu sözleşmenin konusu, alıcının satıcıya ait https://irenovo.com web sitesinden elektronik ortamda veya 0532 255 24 88 telefondan sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun ve mesafeli sözleşmelere dair yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 

 

MADDE 3. SÖZLEŞME KONUSU MAL:
3.1 Malın cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi, vergiler dahil satış bedeli https://irenovo.com internet adresinde yayınlanan hizmet tanıtım bilgilerinde ve bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan faturada belirtildiği gibidir.

{ProductTable}
Satış bedeli (kdv dahil):
{TotalPayment}

3.2 Ödeme şekli: {PaymentType}
{PosDescription}


3.3 Vadeli satışların sadece bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4 Fatura adresi: {InvoiceAdress}

 

 

 

MADDE 4. MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ:
Mal/hizmet, alıcının teslimini talep etmis oldugu {DeliveryAdress} adresinde iş'a teslim edilecektir.

 

 

MADDE 5. TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI, MAL/HİZMETİN TESLİMATI:
Mal/hizmetin teslimi alıcının talep ettiği adreste kendisine yapılır. Teslimat; stoğun müsait olması ve mal bedelinin satıcının hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. Doğal afetler, hava muhalefeti vs. gibi mücbir sebeplerle gecikmeler olabilir. Satıcı, mal/hizmeti siparişinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, satıcı mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Alıcı, kendisinden başka birine ve de kendi adresinden başka bir adrese teslimat yapılmasını isterse, bu talebi doğrultusunda teslimat yapılır. Teslimat masrafları alıcıya aittir. Satıcı, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı satıcıya aittir.

Mal/hizmet teslimatı kargo firmalarınca ya da satıcının kendi sevk araçlarıyla yapılmaktadır. Teslim anında alıcının adresinde bulunmaması durumunda dahi satıcı edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, alıcının ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun satıcıya geri iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de alıcıya aittir.

Tüketici teslim almadan önce malın muayenesini yapmalı, ayıplı ve hasarlı malı kargo firması yetkilisinden teslim almamalıdır. Alıcı kargodan teslim alınan ürünün sağlam ve hasarsız olduğunu kabul eder. Alıcının teslim öncesi malı muayene sorumluluğu vardır. Sipariş konusu mal/hizmetin teslimatı için; alıcı tarafından mesafeli satış sözleşmesinin elektronik ortamda gerekli teyidinin yapılmış olması ve bedelinin alıcının tercih ettiği ödeme sekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, satıcı mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

 

MADDE 6. ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ:
Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, alıcıya aittir. Fatura iade edilmelidir. Mal/hizmetin tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini satıcıya ödememesi halinde, alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal/hizmeti 3 (üç) gün içinde satıcıya göndermekle yükümlüdür. bu takdirde teslimat giderleri alıcıya aittir.

 

 

MADDE 7. SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ:
Satıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu mal/hizmet, alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kisi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden satıcı sorumlu tutulamaz. Satıcı, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 10 (on) gün içinde mal/hizmet bedelini, varsa kıymetli evrakı iade eder. Mal/hizmeti 20 (yirmi) gün içinde iade alır. Haklı gerekçelerle satıcı, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan alıcıya eşit kalite ve fiyatta tedarik edebilir. Satıcı mal/hizmetin ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan alıcıya bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 10(on) gün içinde iade edilir.

 

 

MADDE 8. SÖZLEŞMEYE KONU MAL/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ:
Mal/hizmetin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dâhil satış bedeli https://irenovo.com adlı web sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

 

 

MADDE 9. MAL/HİZMETİN PEŞİN FİYATI:
Mal/hizmetin peşin fiyatı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

 

 

MADDE 10. MAL/HİZMETİN PEŞİN FİYATI:
Mal/hizmetin satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

 

 

MADDE 11. FAİZ:
Her yıl Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin belirlediği faiz oranından ve her halde %30’dan fazla olamaz. Alıcı çalıştığı bankaya karşi 13.md. hükmünce sorumludur.

 

 

MADDE 12. PEŞİNAT TUTARI:
Mal/hizmetin peşinat tutarı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

 

 

MADDE 13. ÖDEME PLANI:
Ödeme plani: alicinin seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. taksitlendirme işlemlerinde, alici ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. kredi kartı ödeme tarihi banka ile alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Alıcı, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

 

 

MADDE 14. GENEL HÜKÜMLER:
Alici, https://irenovo.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

Alici; bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, satıcı tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dâhil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

Satici, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve mevzuat uyarınca teslimi zorunlu olan hallerde garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

Satici, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve alici'ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir veya ürün bedelini iade edebilir.

Alici'nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin alici tarafından iptal edilmesinden sonra 10 (on) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir.

Alici’nın, satici’nın kampanyalarının, satici'nın satış sisteminin veya internet sitesinin herhangi bir açığından (teknik, vs.) faydalanarak; satici'ya zarar vermemeyi, haksız bir menfaat sağlamamayı, tekrarlanan uygulamalar yapmamayı, internet sitesini kötüye kullanmamayı taahhüt etmektedir.

Alici, satici tarafından kendisine gönderilecek her türlü ticarî elektronik iletilere, onay vermektedir. bu kapsamda alici, satici tarafından kendisine, kişi müdahalesi olmadan çalışan faks, elektronik posta, kısa mesaj gibi otomatik arama sistemleri vasıtasıyla ya da başkaca diğer iletişim vasıtaları ile alici'dan başkaca herhangi bir ön izin alınmaksızın bilgilendirme, pazarlama ve/veya reklam amacıyla her türlü elektronik ileti/sms/fax vs. gönderebileceğini kabul ve beyan eder.

Alici dilediği zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin bu kullanım şartları kapsamındaki elektronik iletileri almaktan vazgeçebilecek olup; bunun için, satici'ya çağrı veya iletide yer alan iletişim bilgilerini kullanarak, bu yöndeki talebi iletmesi yeterli olacaktır. satıcı, vazgeçme talebinin kendisine kolay bir yolla ve ücretsiz olarak iletilmesini sağlayacak olup; talebin alınmasını müteakip satıcı derhal bu talebin gereğini yerine getirecektir.

 

 

MADDE 15. CAYMA HAKKI:
Alici, sözleşme konusu mal/hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkini kullanabilir. cayma hakkının kullanılması için cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin 7 günlük süre içerisinde sürekli bir veri sağlayıcısı ile ya da yazılı olarak yapılması yeterlidir.

Satici'ya mevzuat hükümlerine uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır. cayma hakkının kullanılması halinde; alici'ya veya onun bildirdiği yukarıda bilgisi bulunan üçüncü kişiye teslim edilen ürünün faturasının üzerinde yer alan iade ile ilgili kısımların tüketici tarafından doldurulması zorunludur. 7 (yedi) günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte teslim edilmesi gerekmektedir. ambalaj ve içeriğinin denenirken hasar görmemiş olası, tekrar satılabilirliği bozulmamış olmaması şarttır. bu hakkin kullanılması halinde, 3. kişiye veya alıcıya teslim edilen mal/hizmete ilişkin fatura aslinin iadesi zorunludur fatura asli gönderilmezse alıcıya kdv ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. ürünle birlikte hediye verilen satışlarda, cayma hakkı kullanılır ise, verilen hediye de alici tarafından iade edilecektir.

Tüketicinin cayma hakkını kullanması halinde; satıcı veya sağlayıcının cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç on gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi, tüketiciye hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmek ve yedi gün içerisinde malı almakla yükümlüdür. cayma hakki nedeni ile iade edilen mal/hizmetin teslimat bedeli satıcı tarafından karşılanır.

Cayma hakki kullanilamayacak mal/hizmetler:
Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça tüketici, aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz.
a. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmetler.
b. Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mallar.
c. Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar.
d. Tüketici tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin mallar
e. Gazete, dergi gibi süreli yayınlar.
f. Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetler.
g. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar.
h. Tekrar satılabilirliği bozulmuş mallar

 

 

MADDE 16. TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI:
Alici'nın temerrüde düşmesi halinde, alici, borcun gecikmeli ifasından dolayı satici'nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklanan edimlerini yerine getirmemesi durumunda borçlu genel hükümler uyarınca temerrüde düşmüş sayılacak, temerrüde düşen tarafın edimini süresi içerisinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda, diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 (yedi) günlük süre verecektir. bu süre zarfında, edimin yerine getirilmemesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf sözleşmeden dönüp sözleşmenin ifa edilmemesinden kaynaklanan zararını karşı tarafa ödetme hakkını haizdir.

 

 

MADDE 17. YETKİLİ MAHKEME:
İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, şikâyet ve itiraz başvuruları, sanayi ve ticaret bakanlığınca her yıl aralık ayında ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici hakem heyetleri, bu değerin üzerindeki ihtilaflarda tüketici mahkemeleri yetkilidir. tüketici mahkemesi bulunamayan yerlerde asliye hukuk mahkemeleri yetkilidir.

İşbu Sözleşme {Date} tarihinde elektronik ortamda alıcı tarafından okunarak kabul edilmiş ve bir nüshası alıcının mail adresine gönderilecektir.

 

 

 

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU:
Sözlesmenin Taraflari

SATICI:

Ünvanı: IRENOVO Bilişim Teknoloji ve Sistemleri A.Ş.
Adresi: Acıbadem Mh, Çeçen Sokak No:25/A Akasya Evleri A Kule Blok K:22 D:107 Üsküdar-İstanbul 
Web adres: https://irenovo.com

E-posta: info@irenovo.com
Telefon numarası: 0532 255 24 88

 

ALICI:
Adı/Soyadı varsa Ünvanı: {Firstname}
Adresi: {DeliveryAdress}
Telefon: {Phone}
E-posta: {Email}


MAL/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ:
{ProductTable}
Satış bedeli (kdv dahil): {TotalPayment}